Menú

Films

ESCAC Films és la productora de l'ESCAC.

Permet a l'alumne entrar en contacte directe amb la indústria del cinema.