Menú

Info

Defensa de l'alumne

Davant de qualsevol dubte, queixa o consulta sobre el funcionament acadèmico-administratiu del centre, l'alumnat pot sol·licitar entrevista amb el tutor o la tutora responsable del seu curs. Aquesta figura, en cas de no poder, por qualsevulla causa, atendre o resoldre el motiu de la visita, derivarà el cas al Cap d'Estudis, que té la potestat d'elevar-lo davant els organismes competents establerts pel Reglament de Règim Intern del centre.


Així mateix, l'alumnat de l'ESCAC, tal i com consta en el seu Reglament de Règim Intern, es troba degudament representat, amb l'objectiu de vetllar pels interessos d'aquest col·lectiu, dins de tres organismes que son:


Les competències, atribucions i funcions dels mateixos poden ser, igualment, consultades en el Reglament de Règim Intern, i sota el seguiment de la Comissió de Qualitat del Centre.