Menú

Info

Gestió de la Qualitat

L'alumnat participa en el control de qualitat del centre a través de les enquestes d'opinió sobre el grau de satisfacció amb la labor docent, així com amb la pròpia titulació. El control sobre el desenvolupament de les mateixes va a càrrec dels coordinadors de curs, que transfereixen la documentació obtinguda a la Secretaria Acadèmica perquè procedeixi a tabular els resultats i els transfereixi, al seu torn, al Cap d'Estudis, que, després de comunicar els mateixos al professorat, els Caps de Departament i la direcció del centre, emet un informe, que eleva a la Junta Acadèmica i la Comissió de Qualitat del centre. En ambdós òrgans, l'alumnat es troba degudament representat per quatre membres, lliure i democràticament escollits.